Hoe uw tegemoetkoming ontvangen via het VAPH?

Door:Vaph.be
Hoe uw tegemoetkoming ontvangen via het VAPH?
Eerst aanvragen, dan pas aankopen

Als u hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Koopt u een hulpmiddel of laat u een aanpassing uitvoeren, dan dient u de factuur nadien in bij het kantoor van het VAPH in uw provincie. Het VAPH betaalt het ingediende factuurbedrag rekening houdend met de maximale tegemoetkoming die u werd toegekend in de beslissingsbrief van het VAPH.

Bedrag

 • Refertebedrag
  Het maximumbedrag van de tegemoetkoming van het VAPH voor ieder hulpmiddel of aanpassing is doorgaans het refertebedrag. U vindt de refertebedragen in de refertelijst. Dat is de lijst met alle hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u bij het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen.
   
 • Basiskosten
  Voor sommige hulpmiddelen worden de 'basiskosten' in mindering gebracht van het factuurbedrag. De basiskosten zijn de gemiddelde kosten van het standaardproduct voor gebruik door een persoon zonder handicap in dezelfde omstandigheden. Zo wordt bijvoorbeeld de basiskostprijs van een fiets afgetrokken van het factuurbedrag van een tandem. Voor hulpmiddelen waarvoor de basiskosten van toepassing zijn, staat dat bedrag vermeld in de refertelijst.
   
 • Hulpmiddel duurder dan toegekend bedrag?
  Koopt u een hulpmiddel dat duurder is dan het toegekende bedrag, dan moet u de rest zelf bijbetalen.
   
 • Hulpmiddel goedkoper dan toegekend bedrag?
  Koopt u een hulpmiddel dat goedkoper is dan het toegekende bedrag, dan kunt u de rest van toegekende bedrag niet uitgeven aan een ander hulpmiddel.

Refertelijst

Facturen

U bezorgt uw factuur binnen de twaalf maanden na factuurdatum. Dat mag een kopie van de originele factuur zijn. Als de inhoud van de bezorgde kopie onduidelijk is, zal het VAPH wel de originele factuur opvragen vooraleer uit te betalen. 

Als u op het moment van uw aankoop nog geen beslissing van het VAPH hebt ontvangen, dan kunt u de factuur insturen tot twaalf maanden na de beslissingsdatum.

 • Doet u voor de eerste keer een aanvraag voor hulpmiddelen, dan mag de datum van de aankoopfactuur uitzonderlijk teruggaan tot één jaar (18 maanden voor minderjarigen via de toegangspoort) voor uw datum toewijzing. Meer informatie vindt u op de pagina Datum toewijzing/datum aanvraag en Datum tussenkomst in de kosten.
 • Doet u een tweede of volgende keer een aanvraag voor hulpmiddelen en/of aanpassingen, dan mag de datum van de facturen slechts teruggaan tot één maand voorafgaand aan de datum toewijzing.

Incontinentiemateriaal wordt vergoed via een jaarlijkse vaste vergoeding. Daarvoor moet u geen facturen bezorgen aan het VAPH.

Betaalbewijs

Naast een factuur heeft het VAPH voor de uitbetaling van een tegemoetkoming ook steeds nood aan een betaalbewijs als bewijs van de aankoop. Volgende betaalbewijzen worden aanvaard:

 • een kopie van het rekeninguittreksel
 • een kopie van het resultaat van de gegeven homebanking-opdracht met vermelding van bedragen/codenummer. Dus NIET de gegeven opdracht zelf, want dat is onvoldoende.
 • een bewijs van storting (bv. van het postkantoor - tegenwoordig elektronisch met streepjescode).
 • de woorden ‘betaald’ of ‘voldaan’ op de factuur aangevuld met vermelding van een datum/ handtekening of stempel van de leverancier
 • het kasticket of factuur van het grootwarenhuis. Er is geen bijkomend betaalbewijs nodig.
 • het door de bank afgestempelde stortingsformulier (= het bewijs dat de betaalopdracht in uitvoering is)

Het VAPH aanvaardt geen klantenstrookje van een stortingsbewijs waar enkel ‘betaald’ of ‘voldaan’ op vermeld wordt. Op het klantenstrookje moet er dus minstens ook een bank- of poststempel voorkomen.

We raden aan om facturen en bewijzen van betaling niet via e-mail aan het VAPH te bezorgen. Via e-mail is de veiligheid van de informatie niet te garanderen. U kunt facturen en betaalbewijzen via het e-loket mijnvaph.be op een veilige en snelle manier aan het VAPH bezorgen. Hoe u dat doet, vindt u in de handleiding van mijnvaph.be.

Derdebetalersregeling

Normaal gezien betaalt u eerst zelf de factuur voor uw hulpmiddel aan de leverancier en betaalt het VAPH pas nadien het bedrag van de factuur aan u terug.

Geeft u er echter de voorkeur aan het VAPH zelf de factuur te laten betalen, dan volgt u de 'derdebetalersregeling'. In dat geval geeft u de toestemming aan het VAPH om in uw plaats de factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen. U kunt dat doen met het formulier Toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalen. Met dit formulier geeft u aan het VAPH de toestemming om de door u gemaakte kosten in uw plaats aan de leverancier te betalen. Dit formulier wordt soms ook de 'Afstandsverklaring' genoemd. Het is belangrijk dat u dit document pas ondertekent na ontvangst van de goederen.

De leverancier moet uiteraard akkoord gaan met die betaalwijze. (Thuiszorg Webshop heeft hier veel ervaring mee, contacteer ons gerust voor meer info)

Tegemoetkoming via de bijzondere bijstandscommissie (BBC)

Bij een tegemoetkoming die toegekend werd door de bijzondere bijstandscommissie, moet u een factuur bezorgen voor identiek hetzelfde hulpmiddel als waarvoor u een goedkeuring kreeg.

 

Indien u hierover nog vragen heeft betreffende onze hulpmiddelen, stuur gerust een mail naar [email protected]

Reacties
Wees de eerste om te reageren...
Laat een reactie achter
$('head').append('');
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »