Hulpmiddelen voor sensorische informatieverwerking

Door:CC
Hulpmiddelen voor sensorische informatieverwerking
REUK, GEHOOR, ZICHT, SMAAK, TAST, PROPRIOCEPTIE ( spieren en gewrichten) EN VESTIBULAIR (evenwicht)

Protac Ball Blanket™

Een hulp om te kalmeren en de zintuigen te stimuleren.

Het Ball Blanket™ stimuleert de zintuigen en werkt mee aan het verbeteren van het lichaamsgevoel. Het Ball Blanket™ is ontwikkeld op basis van de theorieën uit de sensorische integratie therapie van de Amerikaanse ergotherapeut en psycholoog  A. Jean Ayres. De losliggende plastic ballen drukken puntsgewijs op het lichaam. Deze puntsgewijze druk, door het gewicht van de plastic ballen, stimuleert zowel de tastzin als de zintuigcellen in spieren en gewrichten. Deze zintuigstimulatie heeft een onderdrukkende en organiserende werking op impulsen naar het centraal zenuwstelsel. Dit versterkt het lichaamsgevoel en geeft meer bewustzijn van de grenzen van het lichaam. Het Ball Blanket™ heeft een rustgevende werking en geeft een gevoel van geborgenheid.

Het Ball Blanket™ wordt met verschillende vulling van ballen gemaakt. Het Ball Blanket™ met alleen de plastic ballen heeft het meeste gewicht en zorgt voor de grootste stimulatie en druk. Dit deken heeft de meeste invloed in de zintuigstimulatie. Het Ball Blanket™ met een combinatie van plastic ballen en polystyreen balletjes is een wat lichtere deken. Deze is geschikt voor diegenen die een minder sterk effect op de zintuigen nodig hebben. Het Ball Blanket™ met granulaten vulling biedt de lichtste inwerking op de zintuigen. Het deken werkt vooral omvattend op het lichaam. Dit geeft het gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Geborgenheid en rust

Velen gebruiken het Ball Blanket™ zowel voor het slapen als om rust te vinden overdag. Als je een onrustig gevoel in je lichaam hebt, fysiek of psychisch, heeft dit invloed op je lichaamsgevoel. Dit komt doordat de hersenen energie gebruiken voor andere prikkels en reacties dan het lichaamsgevoel. Onder het Ball Blanket™ voel je geborgenheid en kom je tot rust. Velen vallen sneller in slaap, slapen comfortabeler en krijgen meer energie in hun dagelijks leven.

Stimulatie door spel

Kinderen zijn er dol op om met het Ball Blanket™ te spelen. Ze kruipen eronder, liggen er boven op, maken een holletje, wikkelen zich in het deken en gebruiken hem in de hangmat of op de zetel. De stimulatie van de zintuigen door de plastic ballen geeft rust en versterkt de aandacht van het kind. Door een beter concentratievermogen biedt de motorische training meer resultaten en wordt het leren makkelijker. Volwassenen en ouderen kunnen het Ball Blanket™ op een gelijke manier gebruiken als kinderen. Het helpt het lichaam tot rust te komen en verbetert het lichaamsgevoel. Hierdoor kan je makkelijker inslapen, lichamelijke en psychische onrust/stress verminderen en in veel gevallen worden vormen van fixatie afgebouwd.

Het Protac Ball Blanket™ wordt o.a. gebruikt bij:

 • Aanrakingsangst
 • ADHD
 • adoptie
 • angst
 • anorexia
 • apoplexie
 • autisme
 • ataxie
 • cerebrale parese
 • concentratieproblemen
 • dementie
 • depressie
 • doof blindheid
 • epilepsie
 • hersenstoornissen
 • Huntington Chorea
 • hyperactiviteit
 • misbruik
 • multiple sclerose
 • OCS (dwangneurose)
 • ontwikkelingsstoornissen
 • pijn
 • psychosen
 • schizofrenie
 • slaapproblemen
 • spasticiteit
 • stress
 • te vroeg geboren kinderen
 • syndroom van Gilles de la Tourette
 • zintuiglijke stoornissen
 

Varianten Protac ballendekens:Protac Ball Blanket™ Ervaringsverhalen:

Kinderen

Ball Blanket™ wordt gebruikt voor kinderen met vele verschillende aandoeningen, bijvoorbeeld sensomotorische problemen, aanrakingsangst, slaapproblemen, ADHD, doofblind, spasticiteit en autisme. Deze kinderen hebben vaak moeite met hun lichaamsgevoel en het bewust zijn van hun lichaamshouding in zijn totaliteit.

Enkele voorbeelden:

 • Wij hebben een dochter van 6 die in het ziekenhuis was opgenomen, waar de diagnose Tourette syndroom werd gesteld. Daarna heeft ze voor een second opinion in een ander ziekenhuis gelegen waar zowel de diagnose Tourette syndroom als ADHD werd gesteld. Ze is net met medicijnen begonnen. Toen we de diagnoses kregen in het ziekenhuis, had ze al grote problemen om in slaap te vallen en ’s nachts door te slapen. Al sinds ze heel klein was, heeft ze ‘s nachts slecht geslapen, en duurde het altijd heel lang voordat ze in slaap viel. Het werd steeds erger. Sommige nachten was ze urenlang wakker met het gevolg dat ze overdag heel moe was. Nadat we met de medicijnen zijn begonnen, werd het nog erger omdat een van de bijwerkingen van het medicijn slapeloosheid is. Toen we het ziekenhuis verlieten, mochten we voor drie weken een Ball Blanket™ lenen. Dit veranderde alles volledig. Ze viel binnen 15 minuten in slaap en sliep de hele nacht door. Het was alsof we in de hemel beland waren, alleen al het feit dat we elke dag een uitgeslapen dochter hadden. Nu hebben we onze eigen deken en het dagelijkse leven is sterk verbeterd.

 • Een baby van 9 maanden was altijd heel ontevreden, motorisch onrustig en agressief. Speelgoed werd alleen maar kortstondig onderzocht en hij moest voortdurend aandacht hebben. Hij kon niet zitten en zakte in elkaar in de armen van zijn ouders. Hij werd panisch als hij bijvoorbeeld in bad moest. Het duurde lang voordat hij ‘s nachts tot rust kwam. Hij sliep heel licht en reageerde bij het minste of geringste geluid. Hij lag onrustig, schopte met z’n benen en sloeg met z’n armen om zich heen. Al na enkele nachten met het Ball Blanket™ viel hij ‘s avonds makkelijker in slaap. Hij slaapt de hele nacht zonder wakker te worden, de nachten dat hij wel wakker wordt, kun je hem weer snel in slaap laten vallen. Overdag is hij blijer en minder gefrustreerd. Ook wil hij nu even zitten en door z’n ouders geknuffeld worden. Hij begint het ook leuk te vinden om in de badkuip te zitten en langere tijd met speelgoed te experimenteren.

 • In een klas met vier autistische kinderen wordt het Ball Blanket™ gebruikt als er verhaaltjes gelezen worden. De kinderen zitten onder het Ball Blanket™ en komen tot rust en zijn geconcentreerd. In de pauzes wordt er met het Ball Blanket™ gespeeld, overheen gelopen, gekropen, gerold of eronder verstoppertje gespeeld.

 • Een doofblinde 6-jarige jongen kon moeilijk tot rust komen als hij ‘s avonds naar bed moest. Hij reageerde op alle zintuiglijke prikkels en was onrustig. Sinds hij het Ball Blanket™ heeft, probeert hij zich er helemaal in te hullen. Het Ball Blanket™ heeft een rustgevende inwerking op hem. Hij wordt zo nu en dan nog ‘s nachts wakker, maar dankzij het Ball Blanket™ valt hij weer in slaap en slaapt de rest van de nacht door. De volgende dag is hij uitgerust.

 • Een 10-jarig meisje met ADHD had problemen met sensorische integratie, met name aanraking, en is fysiek enorm onrustig geweest. Ze leed aan aanrakingsangst, wat ertoe leidde dat ze zich niet goed voelde met kleren aan. Ze had problemen met dicht lichamelijk contact met anderen, en ze sliep ‘s nachts slecht. Ze kreeg een Ball Blanket™ en gaat er zelf onder liggen als ze voelt dat ze tot rust moet komen. Ze is begonnen er ‘s nachts mee te slapen en slaapt nu rustiger. De volgende dag is ze veel opgewekter. Het Ball Blanket™ heeft er ook toe geleid dat haar aanrakingsangst minder is geworden zodat ze nu zelfs een trui met lange mouwen kan dragen zonder dat ze het onbehaaglijk vindt aanvoelen.

 • Een moeder vertelt: “Mijn dochter is 13 jaar oud en is spastisch. Ze werd altijd ‘s nachts meerdere malen wakker omdat ze spasmen had en omgedraaid moest worden. Toen ik het Ball Blanket™ ophaalde, was mijn eerste gedachte dat ik deze onmogelijk over mijn kleine, tengere dochter kon leggen. Integendeel hij is gewoon heerlijk, goed, rustgevend en nog veel meer. Ze gebruikt het Ball Blanket™ als ze in haar zitzak zit en ontspant. Ja, het is zelfs zo dat zij, haar kleine zus en ik samen onder het deken zitten te relaxen. In het begin pakte ik het Ball Blanket™ weg als ze rond middernacht wakker werd, maar nu slaapt ze het grootste deel van de nacht en soms zelfs de hele nacht eronder. Nu maak ik voor het eerst in haar leven mee dat ze slaapt vanaf het moment dat ze in bed wordt gelegd tot de volgende ochtend. Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar de afgelopen week heeft ze twee keer de hele nacht doorgeslapen. Het was een vreemde gewaarwording dat de wekker afging zonder dat ze die nacht wakker was geweest. Fantastisch, er is maar één reden voor te vinden en dat is het Ball Blanket™!”

Psychiatrie

Het Ball Blanket™ wordt gebruikt bij kinderen, jeugd en volwassenen die bijvoorbeeld last hebben van een psychose, angststoornis, depressiviteit, anorexia of boulimia. Het Ball Blanket™ biedt rust, geborgenheid, fysieke begrenzing en een verbeterd lichaamsgevoel. Door het Ball Blanket™ te gebruiken kan men vermijden extra kalmerende medicijnen te geven en het aantal fixaties te verminderen. Het Ball Blanket™ wordt tegenwoordig bijna overal in de psychiatrische ziekenhuizen gebruikt en ook bij veel mensen in de thuissituatie.

Enkele voorbeelden:

 • Een gebruiker vertelt: “Ik ben psychisch ziek. Ik gebruik het Ball Blanket™ elke nacht en soms overdag, onder andere om me te concentreren. Mijn gedachten en gevoelens volgen elkaar niet altijd. Wanneer ik opgenomen ben, gebeurt het vaak dat ik gefixeerd word. Zodra ik het deken over mij heen krijg, val ik snel in slaap en hoef ik niet meer gefixeerd te worden. Ik gebruik het ook als ik agressief ben of de behoefte heb om mij op anderen af te reageren. In deze situaties zijn er anderen die mij vertellen dat ik het deken moet gebruiken en het werkt iedere keer weer. Ik hoefde ook niet aan het deken te wennen. Nu heb ik ook een Ball Cushion™ gekregen zodat ik stil kan zitten. Het is echt aan te bevelen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat je net zoals vroeger, als kind tegen een van je ouders aan gaat liggen. Maar het is niet zo dat je in die fase blijft hangen. Je gedachten en gevoelens worden verenigd. Je kunt in alle rust jezelf terugvinden, aanvoelen en verder

 • Een psychiatrische afdeling vertelt: “Het Ball Blanket™ wordt bijna dagelijks op onze afdeling gebruikt. De patiënten geven aan dat ze zichzelf ‘beter voelen’, minder angstig zijn, minder agressief worden en zich geborgen voelen. Door het Ball Blanket™ gebruiken we ook minder kalmerende middelen en zijn de momenten van fixatie van kortere duur. Het is onze ervaring dat het Ball Blanket™ agressief en destructief gedrag beperkt. Veel patiënten vragen zelf om het Ball Blanket™ als ze het nodig hebben en daardoor wordt het ook een soort van zelfhulp.”

 

Dementie

Het Ball Blanket™ wordt ook steeds meer gebruikt om mensen met dementie te kalmeren. Bij dementie vindt men het vaak moeilijk om tot rust te komen. Hij of zij loopt te ijsberen en staat ‘s nachts talloze malen op. Met het Ball Blanket™ kan de persoon met dementie de grenzen van het lichaam voelen en hierdoor een gevoel van geborgenheid en rust vinden.

Enkele voorbeelden:

 • Een oudere mevrouw met dementie woont in een verpleeghuis. Ze kon moeilijk in slaap komen door psychische onrust. Ze stond in de loop van de nacht vaak op en wekte dan de andere bewoners. Ze kreeg een Ball Blanket™. Deze helpt haar tegenwoordig tot rust te komen en in bed te blijven.

 • Een oudere mevrouw met dementie is volkomen passief en kan aan geen enkele vorm van dagelijkse activiteit deelnemen. Mevrouw wordt volledig verzorgd. Ze ligt meestal in bed, praat niet en het enige contact is kortstondig oogcontact. Mevrouw is heel gevoelig voor geluiden en bewegingen in haar omgeving. Ze huilt en klaagt veel en deze gemoedstoestand kan uren duren (vaak ’s nachts). De persoonlijke verzorging levert grote problemen op omdat ze hierdoor van streek raakt. Ze gaat dan huilen, kreunen en haar lichaam beschermen door haar armen om zich heen te klemmen. Na 2-3 dagen met het Ball Blanket™ zijn de eerste duidelijke tekens zichtbaar. Ze houdt het deken vast en wordt opstandig als het wordt weggehaald. Haar gedrag wordt geleidelijk rustiger en ze huilt en kreunt minder. Nu zijn er vaker dagen  waarop ze glimlacht, wat keuvelt en haar gezichtsuitdrukking is meer ontspannen geworden. De beschermende lichaamshouding is er nog altijd. Ze reageert niet meer zo hevig als vroeger wanneer haar armen werden verplaatst bij het wassen en aankleden. Wanneer ze onrustig wordt, kan ze redelijk snel tot rust worden gebracht door haar in het Ball Blanket™ te hullen en dicht om haar heen te positioneren. Er is een duidelijke verbetering zichtbaar in het gedrag, de dagelijkse zorg en het contact met mevrouw. Het Ball Blanket™ wordt permanent gebruikt en er is niet langer sprake van gebruik van kalmerende medicijnen.

 • Een vrouw met dementie, op basis van alcoholmisbruik, woont in een verzorgingstehuis waar zij een Ball Blanket™ heeft gekregen. Sinds het gebruik van het Ball Blanket™ is ze meer aan haar nieuw bed gehecht geraakt. Ze heeft niet meer het gevoel in haar oude tweepersoons bed te slapen, wat haar onrustig maakte. Geregeld slaapt ze nu de nacht door en is minder agressief tegen haar echtgenoot en het personeel. Haar dag- en nachtritme is duidelijk verbeterd en mevrouw gaat nu gelijk met de andere bewoners slapen. Haar emotionele stemming is veranderd en ze heeft weer een lach op haar gezicht. Het lijkt of ze meer energie heeft gekregen. De drang om weg te lopen is duidelijk verminderd.

 • Een dementerende man is de afgelopen jaren steeds angstiger en hierdoor agressiever geworden. De man verzet zich als hij moet worden verplaatst, verzorgd en gewassen. Het personeel voelt dat verplaatsen en baden een angst van de man is. Hij krijgt een Ball Blanket™ en geniet er vanaf de eerste nacht van. Hij protesteert als het nachtpersoneel het Ball Blanket™ wil vervangen door zijn gewone deken. Sindsdien slaapt hij er de hele nacht onder. Na 2-3 weken geeft het personeel aan dat het een heel ander mens is geworden. Tijdens het verplaatsen en baden is hij minder agressief. Hij begint te zingen, weer in de krant te kijken en na 2 maanden oefenen kan hij uit zichzelf uit zijn rolstoel opstaan, iets wat hij lange tijd niet heeft

 

Neurologie

Het Ball Blanket™ wordt gebruikt bij mensen met aangeboren of niet aangeboren hersenbeschadiging. Enkele voorbeelden zijn: spasticiteit, trauma’s en een hersenbloeding. Veel mensen met een hersenbeschadiging krijgen een ander bewustzijn van hun eigen lichaam, hun gevoel voor ruimte en richting en hun zintuigen worden verstoord. Deze gewijzigde gevoelens kunnen onrust en angst veroorzaken. Met het Ball Blanket™ kun je het lichaamsgevoel verbeteren. Het Ball Blanket™ biedt rust, geborgenheid en fysieke afgrenzing. Het Ball Blanket™ wordt tegenwoordig op vele neurologische afdelingen gebruikt maar ook in de revalidatiecentra wordt het steeds meer ingezet tijdens de therapie voor patiënten met hersenbeschadiging. Men heeft goede ervaringen met het gebruik van het Ball Blanket™ bij patiënten die vroeger werden gekalmeerd met een grote dosis medicijnen. Het biedt ze rust zonder bijwerkingen. Het Ball Blanket™ wordt ook gebruikt voor patiënten met Multiple Sclerose en Huntington Chorea.7.

Enkele voorbeelden:

 • Een jonge man heeft na een verkeersongeval hersenschade opgelopen. Hij is onrustig en kan zijn lichaam slecht voelen en gebruiken. Het Ball Blanket™ helpt hem om tot rust te komen en goed te slapen. Hierdoor kan hij zijn energie gebruiken om zich op zijn revalidatie te concentreren.

 • Een therapeut vertelt: “Ik heb een Ball Blanket™ gekocht voor een man die een CVA heeft gehad en nu cognitieve problemen heeft. Hij werd bijna altijd ‘s nachts wakker en wekte dan het hele verzorgingshuis door op zijn bed te hameren. Hij sliep überhaupt heel onrustig. Nadat hij het Ball Blanket™ kreeg, slaapt hij rustig en slaat niet langer op zijn bed. Hij kan het Ball Blanket™ zelf opzij schuiven als het hem te veel wordt. Het personeel is heel blij met het Ball Blanket™.”

 • Een jonge man met niet aangeboren hersenletsel is bijzonder onrustig, schreeuwt, is bang en agressief. Na een week wennen, pakt hij nu zelf het Ball Blanket™ als hij onrustig is en kruipt eronder in bed.

 

Pijn

Het Ball Blanket™ wordt ook steeds meer gebruikt voor patiënten met chronische pijn, Whiplash syndroom en kanker. Het Ball Blanket™ kan helpen omdat het de onrust kan verlichten die de patiënten voelen door hun pijn.

Enkele voorbeelden:

 • Een 50-jarige man heeft pijn in zijn nek na een verkeersongeluk waarbij hij een Whiplash syndroom heeft opgelopen. Door de pijn kan hij moeilijk rust vinden in zijn lichaam, hetgeen invloed heeft op heel zijn levenssituatie. Door het gebruik van het Ball Blanket™ komt zijn lichaam nu tot rust. De pijn in zijn nek is verminderd en hij heeft nu meer energie voor zijn dagelijkse activiteiten.

 • Een vrouw vertelt: “Er werd fybromyalgie bij mij geconstateerd. Ik heb nu een Ball Blanket™ van het ziekenhuis geleend en gebruik het als mijn lichaam vreselijk pijn doet. Het voelt goed als ik hem op mijn lichaam leg, het is dan net alsof het Ball Blanket™ mijn lichaam bij elkaar houdt. De spieren worden warm en dat geeft een ontspannen gevoel. Ik gebruik hem ook op de grond, waar ik het deken om me heen rol of ik gebruik hem als matras om op te liggen. Als ik in een stoel zit, sla ik het Ball Blanket™ in zijn geheel om mij Dan zit ik goed om te lezen en mijn armen rusten op het deken.”

 

MS patiënten

Het Ball Blanket™ wordt gebruikt door MS patiënten omdat de druk van de balletjes het centrale zenuwsysteem en sensibiliteitsstoornissen beïnvloedt. Men heeft goede ervaringen met het gebruik van het Ball Blanket™ bij het verminderen van spasticiteit in armen en benen, het tegengaan van oppervlakkige en diepe sensibiliteitsstoornissen. Tevens helpt het bij verminderen van neurogene pijn in de romp, rug, bekken en benen, het verlichten van coördinatiestoornissen, zoals ataxie in de armen, en het heeft een positieve invloed op cognitieve stoornissen als bijvoorbeeld op dementie lijkende symptomen en psychische onrust.

Enkele voorbeelden:

 • Een man met MS lijdt aan slapeloosheid door spasticiteit. Hij heeft ook tactiele problemen. Zijn huid is zó overgevoelig voor aanraking dat hij geen kleren op z’n armen kan hebben. Het Ball Blanket™ helpt tegen zijn spasticiteit en overgevoeligheid van de aanrakingsprikkels, waardoor hij nu weer normaal gekleed kan gaan. Hij gebruikt het Ball Blanket™ bij het slapen, meestal een paar keer per week.

 • Een 35-jarige vrouw met MS heeft last van spasticiteit in beide benen. Ze lijdt ook aan sensibiliteitsstoornissen, zowel de oppervlakkige als de diepe sensibiliteit. Ze heeft ataxie in haar rechterarm. Door de spasticiteit heeft ze pijn en is ze enorm onrustig. Ze fixeerde haar benen ’s nachts met riemen om te voorkomen dat ze zich verwondde door de enorme spasmen. Daarom kon ze zich niet omdraaien in bed en werd ze in de loop van de nacht 4-5 keer wakker. De sensibiliteitsstoornissen waren zodanig dat ze problemen had met materialen te hanteren. Ze liet vaak spullen uit haar handen vallen. De ataxie versterkte de fysieke en psychische onrust. Ze kreeg een Ball Blanket™ aangeboden voor een periode van 14 dagen. Ze gebruikt het deken gedurende twee uur of de hele nacht. Nu heeft ze geen fixatie meer nodig omdat haar lichaam rustiger is geworden. Ook kan ze zich nu zelf omdraaien in bed en slaapt aanzienlijk beter. Na 14 dagen kan ze al beter omgaan met een tandenborstel, eetgerei en heeft ze sensorisch een beter gevoel in haar handen. De ataxie is minder na een uur het Ball Blanket™ te hebben gebruikt.

 

Huntington Chorea

De afgelopen jaren hebben steeds meer patiënten met Huntington Chorea een Ball Blanket™ gekregen. Het Ball Blanket™ vermindert het aantal onwillekeurige bewegingen en biedt rust, geborgenheid en fysieke afgrenzing.

Een voorbeeld:

Een ergotherapeut heeft het volgende rapport geschreven over het gebruik van het Ball Blanket™: “Onze bewoner met Huntington Chorea lag heel onrustig in bed en kon net zo vaak overdwars als in de lengte in bed liggen. Wij hadden grote problemen met het bekleden van het bed om te voorkomen dat hij zichzelf hierbij verwondde. Nu hij het Ball Blanket™ gebruikt, ligt hij rustig in bed. Eerst gebruikten we het Ball Blanket™ een 1/2 uur per keer en dat ging goed. Het verminderde duidelijk het aantal onwillekeurige bewegingen. Langzaam verlengden we de periode tot een uur en nu heeft hij het Ball Blanket™ iedere nacht. De bewoner vraagt zelf om het Ball Blanket™.”

 

Verstandelijke beperking

Het Ball Blanket™ wordt in stijgende mate gebruikt voor het tot rust brengen van mensen met een verstandelijke beperking met lichamelijke en geestelijke onrust. Het Ball Blanket™ wordt gebruikt in instellingen, woongroepen of thuis.

Enkele voorbeelden:

 • Een jonge vrouw met autisme is zeer zelfdestructief en kan moeilijk slapen. Het personeel stopt haar gewone deken goed om haar heen en houdt haar vast totdat ze in slaap valt. Toch is haar slaap onrustig en onderbroken. Nu ze haar Ball Blanket™ heeft gekregen is dit verleden tijd. Ze gaat met plezier naar bed en ze blijft in bed. Wel vindt ze het lekker om af en toe nog stevig aangedrukt te worden. Haar zelfdestructieve gedrag is minder geworden.

 • Een vrouw met een verstandelijke beperking en een zeer beperkte spraak (en maar weinig gebarentaal), heeft flinke psychische schommelingen. Op ‘slechte dagen’ kan ze enorm agressief reageren tegenover haar medebewoners en het personeel, als men haar niet begrijpt of als ze niet genoeg aandacht krijgt. Ze kan moeilijk weer tot rust komen na zo’n gewelddadige reactie en heeft vroeger veel kalmerende medicijnen gekregen. Nu kan ze in de meeste gevallen een Ball Blanket™ krijgen in plaats van medicijnen om tot rust te komen. Het is nu zover dat ze elke nacht met het Ball Blanket™ slaapt en er zelf om vraagt als het niet bij haar in bed ligt.

 

Protac Ball Cushion™ - bal zitkussen

Een hulp voor verbeteren van zithouding en concentratie.

Een Ball Cushion™ zorgt voor een dynamische zithouding en een goede evenwichtstraining. Het kussen is ontwikkeld op basis van de theorie over sensorische integratie. Wanneer je op een Ball Cushion™ zit, zal je je vanwege de beweeglijkheid van de balletjes buiten het lichaamszwaartepunt bewegen. Het lichaam zal dit automatisch aanvoelen en een signaal geven om het lichaamsgewicht te verplaatsen en zo het evenwicht te bewaren en te herstellen. Hierdoor worden onder andere de rug- en buikspieren, die de impuls geven om recht te gaan zitten, gestimuleerd.

Protac Ball Cushion™ versterkt het evenwicht en de sensibiliteit.

Een Ball Cushion™ wordt gebruikt om het evenwicht en de sensibiliteit te trainen. De dynamische zithouding zorgt ervoor dat je je evenwicht tijdens het zitten voortdurend traint en de spieren rond buik, rug en bekken stabiliseert. De druk van de balletjes op de bilspieren zorgt ervoor dat je het zitvlak beter voelt waardoor de spanning in de houdingsspieren groter wordt. Hierdoor krijg je een dynamische zithouding en kunnen eventuele rugklachten verminderen.

Dynamische zithouding zorgt voor een beter leerproces.

Veel kinderen hebben voordeel bij het zitten op een Ball Cushion™. Dit geldt met name voor kinderen die motorisch onrustig zijn en voor kinderen die problemen hebben met concentreren en leren. Een Ball Cushion™ wordt in het algemeen aanbevolen voor schoolkinderen. Het stimuleert een rechte en dynamische zithouding waardoor het concentratievermogen en het leren makkelijker wordt.

Verschillende soorten Ball Cushions™

De Ball Cushions™ zijn verkrijgbaar met plastic balletjes van 38 mm of 25 mm. Ze worden in vier verschillende stoelmaten gemaakt; een gewone of schoolstoel, een Tripp Trapp stoel, een kinder(crèche)stoel en een krukje. De kussens bestaan uit één vak. Voor de gewone of schoolstoel is ook een kussen verkrijgbaar wat verdeeld is in vier vakken.

Het verschil tussen balletjes van 38mm en 25mm

Een Ball Cushion™ met balletjes van 38 mm zorgt voor meer beweging en een grotere puntsgewijze stimulatie op het zitvlak. Hierdoor ontstaat een sterkere stimulatie van de zintuigen. De balletjes van 25 mm veroorzaken minder beweging en dus een kleinere puntsgewijze stimulatie op het zitvlak. Hierdoor ontstaat een minder sterke stimulatie. De kleine balletjes hebben een groter zitvlak, dit is prettiger voor de gebruiker die mager, slank of overgevoelig is.

Waarom een indeling in vakken?

Het kussen voor de gewone of schoolstoel, verdeeld in 4 vakken, begrenst de beweeglijkheid van de balletjes zodat het zitvlak stabieler wordt. Dit kan een voordeel zijn voor gebruikers met even- wichtsproblemen.

Protac Ball Cushion™ - Bal zitkussen

De drijfveer voor een goede zithouding Ervaringsverhalen:

Concentratieproblemen

Slechte zithouding

 • Een 6-jarig meisje gaat naar de spraakles. Zij heeft een lage spanning in haar houdingsspieren. Dat betekent dat ze in een stoel moeilijk langere tijd rechtop kan zitten, vaak in elkaar zakt en op de grond glijdt. Door op een Ball Cushion™ te zitten, kan ze nu beter zitten en zich concentreren gedurende het half uur van de spraakles. Zelfs zonder moe te worden of in elkaar te zakken.

 • Een leerling in de klas heeft moeite met concentreren en stil zitten. Ze zit op haar knieën op de stoel, hangt over de tafel heen en draait de hele tijd heen en weer. Nu zit ze op een Ball Cushion™ en vanaf de allereerste dag zit ze al rustiger. Na een paar dagen kan ze zich langer concentreren en rustig op haar stoel blijven zitten. Ze voelt zelf dat het kussen goed voor haar is. Als ze ‘s ochtends komt, is ze meestal de eerste die op haar plaats zit. Als ze op een andere plek moet werken, bijvoorbeeld achter de computer, neemt ze het kussen

Aandachtsproblemen

 • Een 4-jarige jongen heeft moeite om zijn aandacht te bewaren als hij moet eten. Dit is een probleem in de crèche ten opzichte van de andere kinderen. Thuis heeft hij hier ook moeite mee. Hij zit nu met een Ball Cushion™ op een Tripp Trapp stoel. Hij kan nu beter stil zitten. Ook gebruikt hij een Ball Cushion™ om onder zijn voeten te leggen. Hierdoor kan hij zich beter concentreren, wordt hij rustiger en kan nu ook volgen wat er rondom de tafel gebeurt. Hij is minder snel afgeleid.

Hypermobiele gewrichten

 • Een meisje in de kleuterklas heeft hypermobiele gewrichten, pijnlijke gewrichten en lichte problemen met sensorische integratie. Ze kan moeilijk lange tijd rechtop zitten. Ze wordt moe en let dan niet meer op, waardoor ze van haar stoel afglijdt. Door een Ball Cushion™ te gebruiken kan ze beter rechtop zitten tijdens de les en is haar houding actiever. Ook vermindert het Ball Cushion™ haar evenwichtsproblemen.

Slechte zithouding en rusteloosheid

 • Een 8-jarige jongen heeft een lage spanning in zijn houdingsspieren en hypermobiele gewrichten. Hierdoor kan hij tijdens de les moeilijk rechtop en/of stil zitten. Hier heeft hij ook last van tijdens het eten thuis. De jongen zakt in elkaar en probeert steun te vinden door op de (school)tafel te rusten, vaak ook op de tafel van degene die naast hem zit. Hij is rusteloos en zit in onpraktische houdingen. Hij is hiervoor onder behandeling bij een kinderergotherapeut. Die adviseert hem op een Ball Cushion™ te zetten. Er is meteen een verschil waar te nemen in de houding van de jongen. Hij zit meer rechtop en het lukt om langer stil te zitten. De jongen is erg blij met het Ball Cushion™. De school heeft voor de jongen een Ball Cushion™ aangeschaft. Ook thuis maakt hij nu gebruik van een Ball Cushion™ tijdens de maaltijden en als hij huiswerk maakt.

Motorische onrust

 • Twee jongens op het Speciaal Basisonderwijs (SBO) waar ik les geef, zijn hypermobiel en motorisch onrustig. De kinderfysiotherapeut legt een Ball Cushion™ op de stoelen en onder de voeten van de jongens, hetgeen een verrassend positief effect heeft op de zithouding van de jongens. Hun vermogen om stil te zitten en zich te concentreren is duidelijk verbeterd. De school gebruikt het Ball Cushion™ tijdens de les, het eten en bij activiteiten waar de kinderen stil moeten zitten en doelgericht moeten werken.
 • Een jongen wordt beïnvloed door een extreme motorische onrust. De ergotherapeut stelt daarom een Ball Cushion™ voor. De kleuterleidster was sceptisch en vertelt: “Ik dacht dat het een probleem zou worden om hem op een Ball Cushion™ te laten zitten. Ik verwachtte dat hij zich niet van de rest van de klas wilde afzonderen door op een andere stoelzitting te gaan zitten. Maar het tegengestelde is waar; hij is gek op zijn Ball Cushion™ en leent hem alleen aan z’n vriendjes uit. De rust in de klas is aanzienlijk beter geworden nu hij rust in zijn lichaam heeft ”

Hyperactiviteit

 • Een jongen van 10 jaar met ADHD. Hij is motorisch en psychisch onrustig. Ook heeft hij concentratieproblemen. De jongen is vaak storend aanwezig tijdens de lessen omdat hij onrustig op zijn stoel zit en lawaai maakt. Hij gebruikt nu een Ball Cushion™ waardoor hij langer stil kan zitten. Hij komt doelgerichter over en maakt minder lawaai. De jongen gebruikt een Ball Cushion™ bij alle activiteiten waar hij stil moet zitten en zich moet concentreren.

Evenwichtsproblemen

 • Een 45-jarige vrouw met multiple sclerose wordt behandeld vanwege problemen met haar evenwicht en fijne motoriek. Ze heeft ook pijn in haar rug. Ze probeert op een Ball Cushion™ te zitten gedurende de 20 minuten dat zij met haar handen moet oefenen. Ze voelt dat de pijn in haar rug minder wordt en oefent tegelijk haar evenwicht vanwege de beweeglijkheid van de balletjes.

Protac GroundMe™

Een voetkussen, gevuld met ballen dat de zintuigen stimuleert, rustgevend werkt en het concentratievermogen bevordert.

Protac GroundMe™ wordt gebruikt als een dynamisch voetkussen: het kussen stimuleert de tastzin, de spieren en gewrichten als de voeten over het kussen worden bewogen. In een stoel zitten en niet met de voeten bij de vloer kunnen, kan aanleiding geven tot motorische onrust en een slechte zithouding.

Protac GroundMe™ kan dan worden gebruikt als een stabiliserend element dat de voeten ondersteunt en de basis legt voor een goede zithouding en een verbetering van het leervermogen.

Het voetkussen heeft nog meer effect als het wordt gecombineerd met het Protac Ball Cushion™, het Protac MyFit® Vest of als vloerkussen om op te zitten.

Protac GroundMe™ bestaat uit een bodem van schuim met een bovenlaag van los liggende ballen in een elastische buitenhoes. Met de handige draagbanden aan de zijkanten kan het kussen gemakkelijk worden verplaatst of aan de muur worden gehangen als het niet wordt gebruikt.

Protac GroundMe™ is verkrijgbaar in twee hoogtes, 10 cm en 20 cm, dus het past bij iedere gebruiker. Het 10 cm model wordt geleverd met zwarte draagbanden en het 20 cm model met turquoise draagbanden.

De Protac GroundMe™ kan o.a. worden gebruikt bij:

 • ADHD
 • autisme
 • evenwichtsproblemen
 • hyperactiviteit
 • problemen met leren
 • concentratieproblemen
 • motorische onrust
 • restless legs-syndroom

Varianten Protac GroundMe™

-   PR710-10-10: hoogte 10cm
-   PR710-10-20: hoogte 20cm


Protac KneedMe™

Een schootdeken dat de zintuigen stimuleert en een gevoel van rust en geborgenheid geeft.

Protac KneedMe™ kan worden gebruikt door volwassenen en ouderen met psychische en/of motorische onrust die niet lang stil kunnen zitten en vaak rusteloos zijn. Het deken wordt op de schoot van de gebruiker gelegd, die dan dankzij de zwaarte en de druk van de ballen de grenzen van het eigen lichaam duidelijker kan merken. Dit zorgt voor rust en een gevoel van geborgenheid. Het schootdeken kan o.a. worden gebruikt door personen in een leunstoel of rolstoel, of zittend aan tafel tijdens verschillende activiteiten in de loop van de dag.

 

Protac KneedMe™ bestaat uit een afneembare, afwasbare buitenhoes en een binnengedeelte dat is opgebouwd uit een in kanalen verdeelde zak met speciale, zware plastic ballen. Het schootdeken is speciaal ontworpen om over de dijen van de gebruiker te worden gedrapeerd. Aan de bovenkant van het schootdeken bevinden zich twee grote zakken om vertrouwde spulletjes in te stoppen, die de gebruiker dan kan aanraken en onderzoeken met de handen.

 

Protac KneedMe™ is met groot succes getest en gebruikt in diverse verzorgingshuizen en speciale afdelingen voor bewoners die lijden aan dementie. Ook in het (speciaal)onderwijs en bij instellingen waar mensen met een verstandelijk beperking wonen of verblijven wordt de KneedMe™ geregeld ingezet.

Protac KneedMe™ kan o.a. worden gebruikt bij:

 • motorische en psychische onrust angst
 • depressiviteit hyperactiviteit
 • concentratieproblemen
 • spasticiteit
 • stress ontwikkelingsstoornissen
 • als de gordel niet wordt gebruikt, kan hij in de bekleding worden opgeborgen in een speciaal zakje met ritssluiting
 • zintuiglijke storingen

Protac KneedMe™ voor volwassenen 4kg

-    PR700-751-3820-30: oceaanblauw
-    PR700-751-3820-40: limoengroen
-    PR700-751-3820-41: donkergroen

Protac KneedMe™ voor jonge volwassenen 3,2kg

- PR700-755-U-3820-30: oceaanblauw
- PR700-755-U-3820-40: limoengroen
- PR700-755-U-3820-80: antracietgrijs

Protac KneedMe™ voor kinderen 2,5kg

- PR700-755-B-3820-30: oceaanblauw
- PR700-755-B-3820-40: limoengroen
- PR700-755-B-3820-80: antracietgrijs

 

Ervaringsverhalen:

Vrouw van halverwege de negentig, met diagnose Alzheimer.

De vrouw heeft de neiging tot verbaal zelfstimulerend gedrag, met langdurige, hardnekkige geluiden. Ze zingt en praat luid met zichzelf op een manier die kan worden beschreven als dwingend.

Het Protac KneedMe™ wordt meestal direct na de ochtendverpleging over haar knieën gelegd, in een poging een escalatie van haar geluiden en autostimulatie te voorkomen. Al direct bij de eerste keer proberen werd duidelijk dat het schootdeken deze vrouw een zekere rust geeft. Haar stem wordt lager en ze geeft relevantere antwoorden als ze wordt aangesproken. Ze haalt af en toe zelf het schootdeken weg en is na gebruik ervan rustiger dan voorheen. Haar gezichtsuitdrukking is milder dan gebruikelijk. Ze gebruikt het schootdeken nu iedere dag en vaak meerdere keren per dag. Nadat het schootdeken een aantal malen op de grond liggend was aangetroffen, werd het om haar middel vastgemaakt met behulp van de banden die aan het schootdeken vastzitten met een klittenbandsluiting. Ze werd hierdoor zo te zien niet geïrriteerd of belemmerd in haar bewegingen. Protac KneedMe™ kan samen met het voetkussen Protac GroundMe™ worden gebruikt

Vrouw van 62 jaar met Alzheimer, ernstig lichamelijk, mentaal en cognitief verzwakt, depressief.

Ze heeft veel last van fysieke en psychische onrust. Ze krijgt steeds meer moeite met het verwerken van zintuiglijke prikkels en wordt gauw te sterk gestimuleerd. Dit uit zich in heftige bewegingen en hard en kwaad praten. Ze blijft een groot deel van de tijd in haar eigen kamer en wil het liefst  alleen zijn. Ze wordt niet graag aangeraakt en heeft er moeite mee dat ze bij het verzorgen moet worden omgedraaid in bed. Direct na de ochtendverzorging wordt het Protac KneedMe™ over haar benen gelegd. Ze mag dan in bed blijven of in een leunstoel gaan zitten, in beide gevallen met het schootdeken over zich heen, waardoor ze rustig wordt en zich veilig voelt. Als ze vanaf het begin van de dag onrustig is, krijgt ze al voor de ochtendverzorging het schootdeken over zich heen, totdat ze rustiger wordt en zich beter voelt. Deze vrouw heeft een PDL-rolstoel die ze dagelijks gebruikt, met het schootdeken over zich heen. Ze zit vaak glimlachend in haar stoel, ontspannen en zo te zien tevreden. Als er iemand haar kamer binnenkomt, draait ze haar hoofd en groet met een glimlach of rustige praatgeluiden. Als ze het schootdeken gebruikt, verlopen de maaltijden rustiger dan vroeger.

 

Protac MyFit®

 

Een verzwaard vest dat de zintuigen stimuleert, rustgevend werkt en het lichaamsgevoel verbetert.

De Protac MyFit® is ontwikkeld op basis van theorieën over sensomotorische integratie. De speciale vormgeving van de vest zorgt voor puntsgewijze druk en diep inwerkende druk. Door deze druk via de huid, wordt de tastzin en ook het gevoel in spieren en gewrichten gestimuleerd. De vele tactiele indrukken zorgen via impulsen naar het centrale zenuwsysteem voor een verbetering van het lichaamsgevoel, hetgeen rustgevend werkt en een gevoel van veiligheid en geborgenheid geeft.

De Protac MyFit® is een vlot kledingstuk van elastische stof, dat nauw om het lichaam sluit. de vest is voorzien van verticale banen, die gevuld zijn met speciale zware plastic ballen. de vest is voorzien van een ritssluiting aan de voorzijde en heeft een eenvoudig koordsysteem aan de zijkanten en op de rug. Het kan moeiteloos door de individuele gebruiker worden aangepast voor de meest optimale zintuigstimulatie.

Verbeterde informatieverwerking en concentratie

Voor veel kinderen kan de vest van groot belang zijn op school: het heeft een positieve invloed op het concentratievermogen en de informatieverwerking. De kinderen dragen de vest tijdens de les en kunnen het tevens aanhouden tijdens het speelkwartier. Kinderen in kleutergroepen gebruiken de vest bijvoorbeeld in eetpauzes, tijdens groepsactiviteiten en bij het spelen. Ook volwassenen met concentratieproblemen kunnen de vest gebruiken in onderwijssituaties, tijdens het werken met de computer of bij het lezen.

Activiteit en vrije tijd

de vest werkt goed bij fysieke activiteit, bv. bij werk in de tuin of in de werkplaats. Voor personen die veel onrust voelen en angstig zijn kan de vest uitkomst bieden tijdens dagelijkse activiteiten buitenshuis, zoals boodschappen doen. Personen die in de werkomgeving veel onrust ervaren en moeite hebben met langdurig concentreren kunnen baat hebben bij de vest. De positieve werking van de vest kalmeert en geeft een verbeterde beleving van het eigen lichaam, hetgeen leidt tot verbeterde concentratie en minder onrust.

Behandeling en training

Therapeuten gebruiken de vest voor motorische training en behandeling, b.v. voor kinderen die evenwichtsoefeningen doen of werken aan hun coördinatie. de vest kan worden gebruikt door volwassenen die lijden aan de gevolgschade van een hersenbloeding, zoals spasticiteit, evenwichts- en tactiele storingen. Het gewicht van de balletjes zorgt voor meer focus op de beschadigde delen van het lichaam. Ook personen met rugklachten kunnen baat hebben bij gebruik van de vest: het geeft een betere houding en verbetert het lichaamsgevoel. Dit draagt bij aan het verlichten van de pijn.

Verschillende maten

Protac MyFit® is verkrijgbaar in verschillende kindermaten en maten voor volwassenen, allen met plastic balletjes met een diameter van 25 mm of 38 mm. de vest is uitgevoerd met diverse verstelmogelijkheden, waardoor een exemplaar in een bepaalde maat voor meerdere lichaamsgroottes kan worden aangepast.

 

Protac MyFit® wordt o.a. gebruikt bij:

 • aanrakingsangst
 • ADHD
 • adoptie
 • angst
 • apoplexie
 • ataxie
 • autisme
 • concentratieproblemen
 • dementie
 • doof blindheid
 • epilepsie
 • hersenbeschadigingen
 • hersenverlamming
 • Huntington Chorea
 • hyperactiviteit
 • misbruik
 • Multiple sclerose
 • OCS (dwangneurose)
 • ontwikkelingsstoornissen
 • pijn
 • psychosen
 • schizofrenie
 • spasticiteit
 • stress
 • syndroom van Gilles de la Tourette
 • te vroeg geboren kinderen
 • zintuiglijke stoornissen

Productcodes Protac MyFit®

Model zonder schouderopening:

 • PR800-841-10-B: maat Peuter      borstomtrek 56-61 cm,    25 mm ballen, gewicht 1 kg
 • PR800-841-10-J: maat Junior      borstomtrek 62-69 cm,    25 mm ballen, gewicht 1,2 kg
 • PR800-841-10-XXS: maat XXS        borstomtrek 70-77 cm,    25 mm ballen, gewicht 1,7 kg
 • PR800-841-10-XS: maat XS           borstomtrek 78-86 cm,    25 mm ballen, gewicht 2 kg
 • PR800-841-10-S: maat S              borstomtrek 87-95 cm,    25 mm ballen, gewicht 2,5 kg
 • PR800-841-10-M/L: maat M/L         borstomtrek 96-106 cm, 25 mm ballen, gewicht 3 kg
 • PR800-841-10-XL/2XL: maat XL/2XL borstomtrek 107-115 cm, 25 mm ballen, gewicht 3,5 kg
 • PR800-841-10-3XL/4XL: maat 3XL/4XL borstomtrek 116-124 cm, 25 mm ballen, gewicht 4 kg
 • PR800-841-10-5XL/6XL: maat 5XL/6XL borstomtrek 125-140cm 25 mm ballen, gewicht 4,5 kg
 • PR800-821-10-B: maat Peuter      borstomtrek 56-61 cm,    38 mm ballen, gewicht 1,5 kg
 • PR800-821-10-J: maat Junior      borstomtrek 62-69 cm,    38 mm ballen, gewicht 2 kg
 • PR800-821-10-XXS: maat XXS borstomtrek 70-77 cm            38 mm ballen, gewicht 2,5 kg
 • PR800-821-10-XS: maat XS           borstomtrek 78-86 cm,    38 mm ballen, gewicht 3 kg
 • PR800-821-10-S: maat S              borstomtrek 87-95 cm,    38 mm ballen, gewicht 3,5 kg
 • PR800-821-10-M/L: maat M/L         borstomtrek 96-106 cm, 38 mm ballen, gewicht 4 kg
 • PR800-821-10-XL/2XL: maat XL/2XL borstomtrek 107-115 cm, 38 mm ballen, gewicht 4,5 kg
 • PR800-821-10-3XL/4XL: maat 3XL/4XL borstomtrek 116-124 cm, 38 mm ballen, gewicht 5 kg
 • PR800-821-10-5XL/6XL: maat 5XL/6XL borstomtrek 125-140cm 38 mm ballen, gewicht 5kg 


Model met schouderopening:

 • PR800-850-10-XS: maat XS           borstomtrek 78-86cm,     25 mm EVA ballen, gewicht 2 kg
 • PR800-850-10-S: maat S              borstomtrek 87-95 cm,    25 mm EVA ballen, gewicht 2,5 kg
 • PR800-850-10-M/L: maat M/L         borstomtrek 96-106 cm, 25 mm EVA ballen, gewicht 3 kg
 • PR800-850-10-XL/2XL: maat XL/2XL borstomtrek 107-115 cm, 25 mm EVA ballen, gewicht 3,5 kg

Protac MyFit®

Ervaringsverhalen:

Kinderen

 • Kindertherapeut over het gebruik van de vest bij behandeling van een 12-jarige jongen: “Hij droeg de vest tijdens periodes waarin hij zich onrustig en geïrriteerd voelde. Door het gewicht van de vest en de druk van de balletjes komt hij zichtbaar tot rust en heeft hij een beter lichaamsgevoel.”
 • Kindertherapeut over het gebruik van de vest voor behandeling van een 10-jarige jongen met planningsproblemen: “Zeer duidelijke verbetering van de kwaliteit van zijn activiteiten als hij de vest aan heeft”
 • Ouder over het gebruik van de vest bij behandeling van een 7-jarige jongen: “We mochten gedurende twee weken een vest lenen. Deze weken verliepen voor iedereen veel rustiger dan gebruikelijk. Dat was ongetwijfeld te danken aan deze vest ”
 • Een 11-jarige jongen met motorische onrust over het gebruik van de vest: “Ik vind het fijn om de vest aan te hebben, het voelt net alsof je een dikke knuffel krijgt die de hele tijd door blijft gaan.”
 • Kindertherapeut over het gebruik van de vest voor behandeling van een 8-jarige, zeer gevoelige jongen met motorische onrust: “Verdiept zicht meer, is langer actief en aanzienlijk rustiger als hij de vest draagt ”
 • Een 14-jarig meisje met zeer beperkte beleving van haar eigen lichaam, lijdend aan zelfbeschadiging, zegt over het gebruik van de vest: “Heerlijk om de vest aan te hebben als ik mijn huiswerk maak. Ik kan mijn gedachten er beter bij houden. Het is ook fijn de vest weer uit te kunnen trekken, maar ik heb na het dragen altijd een prettig, ontspannen gevoel in mijn lijf”
 • Kindertherapeut over het gebruik van de vest voor behandeling van een 7-jarige jongen met grote motorische onrust, lage motorische ontwikkeling en concentratieproblemen: Hij heeft o.a. leren fietsen, want zoals hij zelf zegt: “Ik kan mijn lichaam beter sturen als ik het ‘Batman-vest’ aan heb.”
 • Kindertherapeut over het gebruik van de vest bij behandeling van een 8-jarige jongen: “Hij is lichamelijk passief/ inactief, maar krijgt meer zin om zijn grenzen op te zoeken tijdens fysieke activiteiten als hij de vest draagt”
 • Kindertherapeut over het gebruik van de vest bij behandeling van kinderen met motorische onrust: “Als kinderen de vest dragen tijdens sensomotorische oefeningen gaan de activiteiten langer door en verlopen ze vaak beter ”
 • Ouder van 14-jarige jongen met ADHD zegt over het gebruik van de vest: “Hij droeg de vest tijdens periodes waarin hij zich onrustig en geïrriteerd voelde. Het gewicht en de druk van de balletjes zorgen ervoor dat hij zichtbaar tot rust komt en zijn lichaamsgevoel verbetert. Ik heb de indruk dat hij hetzelfde ervaart als wanneer hij onder het ballendeken ligt.”
 • Ergotherapeut op een school voor doven en blinden vertelt over het gebruik van de vest door 2-5 jarige, visueel gehandicapte kinderen: “We gebruiken de vest bij sensomotorisch onderzoek en testen. De meeste kinderen willen de vest het liefst aan houden. Ze zien er vaak zielsgelukkig uit en hebben het duidelijk naar hun zin”

Autisme

 • Kindertherapeut over gebruik van de vest voor behandeling van een 9-jarige jongen met het syndroom van Asperger: “Hij wilde de vest helemaal niet meer uit doen, toen hij eenmaal had gemerkt hoe het voelde om het aan te hebben”
 • Een leraar vertelt over het gebruik van de vest door een 11-jarige jongen met infantiel autisme, mentaal onderontwikkeld en met een grote behoefte aan sensitieve prikkels: “Hij heeft de vest meerdere keren per dag gedragen op school. Hij kan beter meedoen met de activiteiten in de klas en is rustiger en meer op zijn gemak ”

Volwassenen

 • Een 52-jarige vrouw met concentratieproblemen bij zittende activiteit, zegt over de vest: “Ik kon merken dat ik me langer dan normaal kon concentreren. Het viel me op dat mijn ademhaling zelfs dieper werd!”
 • Een ergotherapeut op een school, over hoe het voelde om de vest zelf te dragen: “Ik gebruik de vest weleens als ik mij moet concentreren op het schrijven van rapporten of als ik me voorbereid op een moeilijk gesprek met ouders. Wanneer ik merk dat mijn ademhaling oppervlakkig wordt en ik mij gestrest ga voelen, doe ik de vest aan. Na een paar minuten wordt mijn ademhaling regelmatig en diep en verdwijnt de onrust uit mijn lijf ”
 • Een leraar vertelt over het gebruik van de vest tijdens een cursus: “Ik probeerde de vest tijdens een cursus en vroeg of ik de vest gedurende de hele cursus mocht lenen. Het is net alsof je in je eigen knusse kamertje zit”

Pijn

 • Een 37-jarige vrouw met rugklachten zegt over de vest: “Ik voel me heerlijk ontspannen met de vest en de pijn verdwijnt. de vest geeft warmte, maar wordt niet te warm. Het geeft een heel apart, zwaar gevoel alsof ik steviger op de grond sta en mijn gedachten beter op een rij heb. De pasvorm van de vest is uitstekend.”


Neurologie

 • Een 45-jarige vrouw met CVA en linkszijdige verlamming zegt over de vest: “Ik kan mijn linkervoet veel makkelijker op de grond zetten en zwik hem niet meer om, zoals vaak gebeurde voor het dragen van de vest. Ik geloof dat de vest een positieve invloed heeft op mijn spasticiteit. Tijdens het werken heb ik een beter lichaamsgevoel. Het is net of de vest mij helpt meer rechtop te zitten. Het dragen van de vest is voor mij ook een goede krachttraining. Als je eenmaal aan de vest gewend bent, voelt het heel prettig aan”
 • Een 33-jarige vrouw met CVA en linkszijdige verlamming zegt over de vest: “In het begin voelde het vreemd om de vest te dragen, maar na korte tijd werd het juist heel prettig. Met de vest ben ik meer bewust van mijn linkerkant, normaal is dit veel minder omdat mijn tastzin verlaagd is. Ik heb het gevoel dat ik rechter loop en de vest geeft me een gevoel van verbinding met de grond”
 • Een fysiotherapeut zegt over het gebruik van de vest door een 23-jarige vrouw met frontale hersenbeschadiging en cognitieve stoornissen: “De patiënt heeft meer controle over haar gedachten en communicatievermogen als ze de vest draagt. We willen het beslist gedurende een langere periode gaan gebruiken”
 • Verplegend personeel over gebruik van de vest bij behandeling van een 60-jarige man met hersenbeschadiging: “Hij vertoonde een grote motorische onrust en had veel moeite met stil zitten. Hij had hevig trillende handen en voeten. Verder is hij vaak geïrriteerd, luidruchtig en soms agressief. Nadat hij de vest gedragen had, veranderde zijn gedrag sterk. Hij krijgt de vest altijd ’s ochtends aan, omdat hij dan vaak erg luidruchtig is. Na een kwartier wordt hij zichtbaar minder boos, de trillingen in handen en voeten nemen af en hij wil graag rustig zitten. Hij houdt de vest de hele dag aan en wordt vaak erg onrustig als we het uittrekken. Als we hem vragen hoe het voelt om de vest aan te hebben, zegt hij dat het een prettig gevoel is. Het is ook voor zijn omgeving enorm positief om te zien hoe het welzijn en de rust van de patiënt verbeteren.”
 • Een ergotherapeut vertelt over het gebruik van de vest door een 59-jarige vrouw met ernstige gevolgen van een hersenbloeding, na voorafgaand alcoholmisbruik: “De vrouw is opvliegend en heeft hevige woedeaanvallen als ze wordt geconfronteerd met haar Ze heeft moeite met situaties die sociaal gedrag vergen. Haar vermogen op het gebied van aanleren, geheugen, concentratie en overzicht zijn sterk teruggelopen. Ze lijdt bovendien aan ernstige problemen met het gezichtsvermogen, slecht lichaamsgevoel en afasie. de vest werd gebruikt bij staande, lopende en zittende activiteiten van 20-40 minuten. Met de vest aan was de vrouw langer in staat bij de activiteiten betrokken te blijven. Vaak was de concentratie tijdens de activiteit beter en langduriger dan zonder de vest. Tijdens de staande en lopende activiteiten is de controle over de lichaamshouding (balans) beter en kan zij grotere stappen maken. Haar manier van lopen wordt minder schuifelend, ze houdt haar hoofd meer rechtop en haar ademhaling is zichtbaar dieper. De vrouw geeft zelf aan dat ze het dragen van de vest heel prettig vindt. Haar woedeaanvallen worden minder hevig en ze heeft minder behoefte aan steun van het personeel in sociale situaties.”
 • Een fysiotherapeut en verplegend personeel vertellen over gebruik van de vest door een 39- jarige man met ernstige gevolgen van een hersenbloeding: “We hebben de vest uitgeprobeerd met het oog op over-arousal en verbetering van de lichaamssymmetrie, speciaal wat betreft het activeren van de minder goed werkende zijde. De patiënt zit vaak met een arm en been omhoog en heeft moeite met registreren wat hij met die zijde van het lichaam doet. Meneer gebruikt de vest tijdens maaltijden: hij draagt de vest ca. een half uur tijdens het eten en houdt het dan nog 1-2 uur na de maaltijd aan. Hij geeft aan het dragen van de vest als plezierig te ervaren. Hij onderzoekt de balletjes met behulp van de rechterarm, waardoor deze in een meer natuurlijke positie komt te liggen. Ook de neiging om het rechterbeen op te tillen wordt minder als hij de vest aan heeft”
 • Een therapeut in een revalidatiecentrum over het gebruik van het vest voor behandeling van een 58-jarige man met frontale hersenbeschadiging: “Deze patiënt had een zware bloeding diep in de hersenen en heeft als gevolg daarvan ernstige evenwichtsproblemen en zichtstoornissen, maar erkent deze problemen zelf niet. Er zijn geen motorische storingen, en daarom komt hij soms plotseling overeind zonder zich te realiseren dat hij dan direct omvalt.” De man is bezig met revalidatietraining zodat hij weer thuis kan wonen. Bij de opname moest hij door twee personen worden ondersteund en droeg hij een veiligheidsgordel om te voorkomen dat hij zo
Reacties
Wees de eerste om te reageren...
Laat een reactie achter
$('head').append('');
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »