Bed onderleggers

Bed onderleggers

Mate van incontinentie


Bij de keuze voor opvangmateriaal maken we onderscheid in lichte, matige en zware incontinentie.

  • Lichte- of druppelincontinentie
    Bij een matige inspanning, maar ook spontaan, treedt enig urineverlies op. De hoeveelheid urine kan met een licht absorberend materiaal worden opgevangen.
  • Matige incontinentie
    Aanzienlijke hoeveelheden urine worden geloosd. U moet voortdurend absorptiemateriaal dragen.
  • Zware incontinentie
    Voortdurende lekkage uit de blaas of een volledige spontane lediging van de blaas vindt plaats. Dit kan alleen met grote hoeveelheden (sterk) absorberend materiaal worden opgevangen.